MILJØ & BÆREKRAF OVER TID

Miljø

MILJØ & BÆREKRAFT OVER TID

Vi jobber målbevisst for å kunne tilby baderomsprodukter med så liten miljøpåvirkning som mulig. Sammen med våre dyktige designere og konstruktører tar vi utfordringen med å utforske nye teknologier og bærekraftige materialer for å nå de strenge kravene våre. Vi har produkter som er vurdert av SundaHus og Byggvarubedömningen, som vi legger ut i Svanens Husportal.

MILJØVURDERINGER

Vi jobber kontinuerlig med å minimere miljøpåvirkningen til produktene og emballasjen. Vi retter oss selvsagt inn etter obligatoriske direktiver som REACH, RoHS og WEEE, noe som betyr at vi overholder lovene for kjemikaliebruk og håndtering av elektriske komponenter. Vi er tilknyttet FTI, Grønt Punkt og El-kretsen for å sikre at produktene og emballasjen håndteres på beste måte når de ikke brukes lenger. Vi har produkter som er vurdert av SundaHus og Byggvarubedömningen, som vi legger ut i Svanens Husportal.

SUNDAHUS-VURDERTE PRODUKTER

Vi har produkter som er vurdert av SundaHus, en uavhengig tredjepart som systematisk arbeider for et samfunn uten helseskadelige og miljøfarlige stoffer. Produktene våre finnes i SundaHus’ miljødata.

BYGGVARUBEDÖMINGEN

Vi har produkter vurdert av Byggvarubedömningen. De bedømmer og gir informasjon om miljøvurderte varer og fremmer produktutviklingen mot en giftfritt og godt bygget miljø.

FSC-MERKET PAPIR

Vår katalog trykkes på FSC-merket papir. FSC står for Forest Stewardship Council og er en uavhengig internasjonal medlemsorganisasjon som fungerer for miljøvennlig, samfunnsansvar og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger, gjennom FSC sitt sertifiseringssystem.

GRØNT PUNKT

Grønt punkt viser at emballasjeavgiftener betalt i det landet der emballasjen / den emballerte varen selges. Det er også et symbol for innsamling og gjenvinning av emballasje. All vår emballasje er merket med Grønt punkt.

Fti

Vi er koblet til FTI, næringslivets system for resirkulering av emballasje. Vi tar også ansvar for resirkulering av emballasjen etter forbrukerens sluttbruk.