Garanti

GARANTIRETT HAFA

GJELDER PRODUKTER KJØPT ETTER 01.01.2022

Produktgarantier for Hafa
Baderomsmøbler – 25 år
Dusj Igloo Pro – 25 år
Dusj Infinity – 25 år
Badekar / håndkletørkere / vaskeservanter / blandebatterier / wc / speil / øvrig dusj / øvrig – 5 år

Hva gjøres for å løse problemet? Hafa undersøker produktet og avgjør om problemet omfattes av garantien.

Under tiden for lovlig reklamasjonsrett kommer Hafa via sin egen serviceorganisasjon eller via godkjent servicepartner, etter egen bedømming, enten å reparere det defekte produktet eller erstatte det med et tilsvarende sammenlignbart produkt. I disse tilfeller betaler Hafa for reparasjoner, reservedeler, arbeid og eventuelle personalreiser, forutsatt at produktet lar seg reparere uten ekstra utlegg for Hafa. Etter utgangen av den lovlige reklamasjonsretten erstattes reservedel/produkt uten kostnad. Eventuelle øvrige kostnader erstattes ikke, som for eksempel arbeidskostnader for utskifting/reparasjon, erstatning for øvrige kostnader, inntektstap eller annet tap i forbindelse med hendelsen.

Reparasjoner som ikke på forhånd er godkjent av Hafa eller Hafas servicepartner erstattes ikke. Utskiftede deler er Hafas eiendom. Hvis varen ikke lenger selges av Hafa, tilbyr Hafa et hensiktsmessig erstatningsprodukt. Det er Hafa som avgjør hva som er hensiktsmessig erstatningsprodukt. Hvis det viser seg ved undersøkelsen at det ikke handler om en garantisak, kan kunden bli belastet eventuelle undersøklesekostnader.

Garantivilkår Hafa
Garantien gjelder fra produktets opprinnelige kjøpsdato. Kvittering må framlegges for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder produktet. Saken skal meldes innen rimelig tid (maks 2 md) etter at feilen ble oppdaget. Hvis tilbakemelding ikke gis innenfor fristen, selv om kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, mister kjøperen retten til å benytte seg av garantiavtalen.

Garantien gjelder ikke hvis produktet har blitt brukt i annen sammenheng enn til privat bruk i baderomsmiljø. Garantien gjelder ikke produkter som har blitt lagret feil eller er feilaktig montert, brukt på uforsvarlig eller feilaktig vis, endret eller rengjort med feilaktig rengjøringsmetode eller feilaktig rengjøringsmiddel. Garantien omfatter ikke normal slitasje, riper, merker eller skader som har oppstått etter ytre påvirkninger og uhell. Garantien gjelder ikke lyspærer, knuste speil og transportskader. Garantien gjelder ikke ved frostskader eller skader og funksjonsfeil som har oppstått på grunn av kalk og urenheter i vannet. Garantien gjelder ikke skader som har oppstått i forbindelse med lynnedslag eller store variasjoner i nettspenningen. Garantien gjelder ikke følgeskader som har oppstått på grunn av feil på leverte produkt. Garantien gjelder ikke demo/utstillingsprodukt. Garantien gjelder kun i Norden.