Kjøpsvilkår

Handle

Kjøp

For å gjennomføre et kjøp på hafabad.no skal følgende gjennomføres:

  1. Velg varer – Varer velges i nettbutikken og legges i handlekurven.
  2. Når du har valgt varer, går du til knappen ”til kassen” for å gå videre til betaling. Du kan også komme direkte til kassen ved å klikke på den grønne knappen ”til kassen”, øverst i høyre hjørne.
  3. Kassen – Registrere dine personlige opplysninger. Det mobilnummeret du oppgir vil bli brukt ved utsending av varene. Les og aksepter våre kjøpsvilkår og bekreft ordren. Du aksepterer samtidig at du har mottatt informasjon vedrørende restordre og utsolgte varer.
  4. Legg inn din kredittkortinformasjon og betalingen registreres.
  5. Du får regelmessig e-post for å ha muligheter til å følge din bestilling.

Når du har registrert din bestilling har du en avtale op kjøp mellom deg og hafabad.no. En bekreftelse sendes ut til den e-postadressen som du registrerte ved bestillingen.

Hvis feilaktigheter om pris og leveringstider, eller andre omstendigheter skulle inntreffe, så forbeholder hafabad.no seg til å endre dette i etterhånd. I slike tilfeller kontakter vi deg og informerer om dette. Du har da full rett til enten å endre eller annullere bestillingen. Hafabad.no forbeholder seg retten til å kunne nekte en bestilling.

Hafabad.no inngår kun avtaler med myndige personer.

Vi reserverer oss for utsolgtsituasjoner og kan komme til å annullere din bestilling hvis varene ikke finnes på lager. På hafabad.no selges kun utgående sortiment fra Hafa.

Priser

Prisene som oppgis er alltid inkl mva.

Blandebatterier er ikke inkludert ved kjøp. Kjøp av blandebatteri må alltid gjøres som et separat kjøp i tillegg til evt. møbel. Vi reserverer oss mot eventuelle trykk- og skrivefeil. Ved prisjusteringer på registrerte ordre blir du alltid informert om dette og har full frihet til å endre eller annullere bestillingen.

Falske bestillinger

Falske bestillinger eller andre bedrageriforsøk vil bli politianmeldt.

Betaling

Kortbetaling

Vi aksepterer betaling med samtlige VISA- og Mastercard-tilknyttede kort. Dine opplysninger behandles av Payex og ingen uberettige kan se dine kortopplysninger. Payex oppfyller kravet for PCI-DSS. Ved kjøp fyller du i type kort, kortnummer, gyldighetstid, og CVC-kod (kontrollnummer). En verifisering gjøres for å kontrollere at kortopplysningene stemmer og dekning finnes på kontoen.

Tilbakebetaling

Vi overfører ikke beløpet direkte fra kortet, men gjør kun en reservasjon på ordrebeløpet. Dette betyr at vi enkelt kan slette reservasjonen hvis du skulle angre kjøpet. Det kan i noen tilfeller ta noen dager før dette synes på din kontoutskrift.

Hvis det skulle være nødvendig å kreditere hele eller deler av en bestilling som opprinnelig er betalt med Visa eller Mastercard, kommer krediteringen normalt til å føres tilbake til samme kortnummer og ikke som en direkte betaling til bankkonto.

Tilbakebetalingen skjer direkte etter at vi har mottatt og kontrollert returnerte varer eller ordren annulleres.

Levering

Frakt

Etter at bestillingen er registrert vil det bli sendt en bekreftelse til din e-post. Innen 2-7 arbeidsdager skal dine produkter ha ankommet ditt omlastningssentral i Norge. Du kommer til å bli kontaktet av transportfirmaet før leveringen, for å få eksakt informasjon om leveringsdag og tidspunkt. Utkjøringen av varer skjer på dagtid hvis intet annet er angitt.

For alle leveringer gjelder transport frem til adressen på kjørbar vei hvis intet annet er angitt. Varene leveres på gateplan ved inngangsdør.

Ved mottak skal varene kontrolleres nøye av mottaker før signering av leveringen. Hvis det er synlige skader på emballasjen eller varen ved levering, skal dette noteres på fraktbrevet før signering av mottaker. Transportøren leverer ikke ut varer uten kundens signering eller annen avtalt mottaker. Dette betyr at du er ansvarlig for at det er noen som kan ta imot varene når de leveres ut.

Du som kunde vil bli belastet en fraktkostnad på 129 NOK (vekt under 5 kg) eller 229 NOK (vekt over 5 kg).

Levering til øyer

Ved levering til øyer uten broforbindelse må det gjøres spesielle avtaler vedrørende pris, leveringstid og leveringsmåte. Vi leverer eventuelt til nærmeste kaiplass med adresse på fastlandet der kunden selv må ta imot varene og ta seg av den videre transporten.

Leveringstid

Utlevering fra hafabad.no skjer i løpet av 3-5 dager etter at bestillingen er mottatt. I de tilfeller der leveringstiden som oppgis på ordrebekreftelsen ikke tilfredsstiller dine forventninger, kan du selvfølgelig endre eller annullere din bestilling.

Transportskader

Alle skader som oppstår under transport til deg er transportørens ansvar. Hvis du ved mottak mot formodning skulle oppdage at sendingen er transportskadet, skal du umiddelbart rapportere dette til transportøren ved å notere dette på fraktbrevet før du kvitterer for varene, og deretter ta kontakt med vår kundeservice for registrering av ny bestilling. Hvis transportøren ikke påtar seg ansvaret, skal du snarest kontakte vår kundeservice. Det samme gjelder for eventuelt skjulte skader som oppdages innen 5 arbeidsdager at varene er mottatt. Vi anbefaler deg å pakke opp og kontrollere varene ved ankomst.

Ved retur av varer fra kunden, vedr angrerett, er kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten.

Ikke mottatt varelevering

Hvis du ikke er tilgjengelig ved levering av varene blir du belastet kostnadene som oppstår. Dette gjelder også varer som sendes til avtalt utleveringssted, men som ikke blir hentet.

Angrerett & Reklamasjonsvilkår

Angrerett

For privatkunder hos hafabad.no gjelder Angrerettloven. Angrerettloven gir deg mulighet til å angre på varer eller tjenster som er kjøpt ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted – slik som på internett, telefon eller dørsalg. Her gjelder loven uansett kjøpesum. Du har angrerett i 14 dager, men visse tilfeller forlenges fristen til 3 måneder og i enkelte tilfeller til 1 år. Ønsker du å returnere varen, må den være i tilnærmet samme stand og mengde som da du mottok den. Selv om du ikke har angrerett eller angrefristen er gått ut, har du selvfølgelig rett til å reklamere på varan eller tjenesten dersom den har feil eller mangler.

Angrerett av vare

Når du angrer ved fjernsalg, behøver du ikke å løse ut varen fra leveringsstedet i følge loven. Det er nok at du sender angreskjema eller et brev til selgeren om at du angrer, og betaler for å sende varen i retur. Du må være oppmerksem på at transportøren kan kreve at du må løse den ut for å sende den tilbake.

NB! Unnlatelse av å hente varen anses ikke som tilstrekkelig melding til selger om at du angrer. For å avbryte angrefrsiten må du i tillegg gi beskjed til selger.

Returkostnader

Ved bruk av angreretten gjelder følgende:

Returner ordren innen 30 dager etter mottak av ordren. Hvis du ønsker å returnere en vare du har kjøpt hos oss, kan du kontakte kundeservice via telefon 69310230 eller info@hafabad.no for å rapportere retur. Du vil da motta et returskjema innen 14 dager.

For pakker som leveres til utleveringssted samt hjemlevering, og som ikke hentes eller mottas, debiteres en returkostnad på 250 kroner. Ved uavhentet retur med en verdi mindre enn 250 kroner, vil ingen refusjon bli gitt.

Produktet må være i uendret tilstand, dvs. ubrukt, ikke ødelagt eller skadet. Returner varen i den originale produktboksen eller emballasjen. Varen må være komplett, noe som betyr at ødelagt emballasje eller deler av varen ikke vil bli akseptert som retur.
Ingen pakker vil bli innløst mot postoppkrav. Hafa belaster kunden de ekstra kostnadene som påløper ved ufullstendig retur, eller ikke aksepterer returen. Lagre alltid leveringsnotatet og en kopi av returordren for sporing til returen er fullført.

BUSINESS

I tilfeller der en næringsdrivende handler hos Hafa.se, blir kjøpsloven anvendt. Returavdrag på 15% av verdien av varene legges i tillegg til kostnadene for returfrakt.

Vår returadresse:

Ved retur av varer skal pakken merkes med det ordrenummeret saken gjelder.

Hafa Bathroom Group
Postboks 525
SE-301 80 Halmstad, Sverige

Når får jeg pengene tilbake?

Tilbakebetalning fra selger skal uansett skje innen 14 dager fra han fikk varen i retur eller mottok hentelapp på varen.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

For privatkunder hos hafabad.no gjelder Forbrukerkjøpsloven og loven om reklamasjonsrett. Husk å ta vare på kjøpskvitteringen da denne gjelder som innkjøpsbevis. For garantivilkår henvises det til det aktuelle varemerke, se nedenfor.

Garantirett for varemerke Hafa.

Nedenforstående garantivilkår for Hafa gjelder 5 år fra innkjøpsdatoen:

Hva gjøres for å løse problemet? Hafa undersøker produktet og avgjør om problemet omfattes av garantien.

Under tiden for lovlig reklamasjonsrett kommer Hafa via sin egen serviceorganisasjon eller via godkjent servicepartner, etter egen bedømming, enten å reparere det defekte produktet eller erstatte det med et tilsvarende sammenlignbart produkt. I disse tilfeller betaler Hafa for reparasjoner, reservedeler, arbeid og eventuelle personalreiser, forutsatt at produktet lar seg reparere uten ekstra utlegg for Hafa. Etter utgangen av den lovlige reklamasjonsretten erstattes reservedel/produkt uten kostnad. Eventuelle øvrige kostnader erstattes ikke, som for eksempel arbeidskostnader for utskifting/reparasjon, erstatning for øvrige kostnader, inntektstap eller annet tap i forbindelse med hendelsen.

Reparasjoner som ikke på forhånd er godkjent av Hafa eller Hafas servicepartner erstattes ikke. Utskiftede deler er Hafas eiendom. Hvis varen ikke lenger selges av Hafa, tilbyr Hafa et hensiktsmessig erstatningsprodukt. Det er Hafa som avgjør hva som er hensiktsmessig erstatningsprodukt. Hvis det viser seg ved undersøkelsen at det ikke handler om en garantisak, kan kunden bli belastet eventuelle undersøklesekostnader.

Garantivilkår Hafa

Garantien gjelder fra produktets opprinnelige kjøpsdato. Kvittering må framlegges for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder produktet. Saken skal meldes innen rimelig tid (maks 2 md) etter at feilen ble oppdaget. Hvis tilbakemelding ikke gis innenfor fristen, selv om kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, mister kjøperen retten til å benytte seg av garantiavtalen.

Garantien gjelder ikke hvis produktet har blitt brukt i annen sammenheng enn til privat bruk i baderomsmiljø. Garantien gjelder ikke produkter som har blitt lagret feil eller er feilaktig montert, brukt på uforsvarlig eller feilaktig vis, endret eller rengjort med feilaktig rengjøringsmetode eller feilaktig rengjøringsmiddel. Garantien omfatter ikke normal slitasje, riper, merker eller skader som har oppstått etter ytre påvirkninger og uhell. Garantien gjelder ikke lyspærer, knuste speil og transportskader. Garantien gjelder ikke ved frostskader eller skader og funksjonsfeil som har oppstått på grunn av kalk og urenheter i vannet. Garantien gjelder ikke skader som har oppstått i forbindelse med lynnedslag eller store variasjoner i nettspenningen. Garantien gjelder ikke følgeskader som har oppstått på grunn av feil på leverte produkt. Garantien gjelder ikke demo/utstillingsprodukt. Garantien gjelder kun i Norden.

Monterings- og Vedlikeholdsanvisninger

Du må ha fulgt produktes monterings- og vedlikeholdsanvisninger samt gjeldende regler for å kunne benytte garantien. Monterings- og vedlikeholdsanvisninger finner du på produktforpakningene og på vår hjemmesider www.hafabad.no. Monteringen må være fagmessig utført.

Generelle reklamasjonsregler hafabad.no

Hvis kjøperen påpeker at kvaliteten på leverte varer på noen måte er feil, forbeholder hafabad.no seg retten til først å bytte til annet produkt, evt. i andre hand kreditere kjøperen med tilsvarende fakturabeløp, under forutsetning om at reklamasjonsvaren returneres til selgeren. Ved reklamasjon på skadet vare, står hafabad.no for eventuelle returfrakter. Bestill ikke håndverkere før du har kontrollert at riktig vare er levert og at ingen skader har oppstått ved leveringen.

Andre ønsker om erstatning enn på produktet behandles ikke. Reklamasjon på skjulte feil og mangler skal gjøres av kjøperen før montering av produktet og innen rimelig tid etter mottak av varen. Kjøperen har ingen rett til å reklamere på synlige skader på allerede monterte produkter. Ved synlige eller skjulte skader trenger vi, hvis muligheter finnes, fotodokumentasjon på skaden. Spørsmål vedrørende reklamasjoner meldes til Hafa.

Skulle noen av de leverte varene være feilaktig ber vi deg kontakte vår kundeservice så raskt som mulig, slik at vi kan behandle saken. Feilleverte varer må ikke monteres, da dette ansees som at kjøperen har akseptert leveringen.

Force Majeure

Hafa anser seg å være fritatt for ansvar for mislighold hvis årsaken til misligholdet er årsaket av omstendigheter som er beskrevet nedenfor. Dette gjelder også om omstendighetene forhindrer, forvansker eller forsinker fullføringen.

Befriende omstendigheter er blant annet tiltak eller mislighold fra myndighetene, ny eller endret lovgivning, konflikter på arbeidsmarkedet, blokkader, brann, oversvømmelse, sabotasje eller ulykker av større omfang. I force majeure inngår myndighetsbestemmelser som påvirker markedet og produktene negativt, for eksempel bestemmelser om advarseltekst, salgsforbud med mer, eller unormal nedgang i markedet.

Tvist

Forbruker

Ved eventuelle tvister følger vi anbefalingene fra Den allmenne reklamasjonsnemnden.

Sikkerhet, ansvarsfranskrifelse og taushetsplikt

I forbindelse med registrering og bestilling oppgir du dine personlige opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer og personnummer. Dette betyr at du godkjenner at vi lagrer og bruker informasjonen i vår virksomhet for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Personopplysninger

Vi er forpliktet til å beskytte ditt privatliv gjennom sikker håndtering av dine personlige opplysninger og følger GDPR (General Data Protection Regulation) som gjelder i alle EU-land og regulerer hvordan personopplysninger får benyttes. Med GDPR strammes kravene til hvordan vi som firma håndterer personopplysninger. Derfor oppdaterer vi vår Databeskyttelsespolicy som tydelig beskriver hvordan vi håndterer, beskytter og bruker dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Du finner vår Databeskyttelsespolicy her

Cookies

På hafabad.no bruker vi cookies. Dine personlige opplysninger lagres ikke i cookies. Aksepterer man ikke cookies i sin nettleser, så kommer mye av funksjonaliteten på sidene ikke til å fungere. Dette fordi nettstedet tror det er en ny bruker på hver nye side du søker på.

Hvis du ikke vil godta cookies, kan nettleseren din stilles inn slik at du automatisk nekter lagring av cookies eller får melding hver gang nettstedet ønsker å lagre cookies. Via nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.

Kort om Cookies

En cookie er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ønsker å lagre på din PC. Cookies benyttes på mange nettsteder fo rå gi brukeren tilgang til forskjellige funksjoner. Informasjonen i en cookie mulig å bruke for å følge en brukeres besøkssteder på nettet. I henhold til ”lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003”, skal alle som besøker et nettsted med cookies få informasjon om:
* at nettsiden inneholder cookies
* hva disse benyttes til
* hvordan de kan unngås
Vi benytter oss av sessions cookies for rent teknisk ha oversikt over hva brukeren gjør på nettsiden, innlogging, lagt varer i handlekurven o.s.v. Kort beskrevet fungerer det slik: All informasjon som skal lagres ved åpning av forskjellige sider må knyttes til en bestemt bruker. Dette gjøres ved at en unik nøkkel lagres i brukerens nettleser. Når brukeren laster opp en ny side, sendes nøkkelen med for å kunne avgjøre om brukeren er innlogget og om det er lagt varer i handlekurven med mer.

Besøksstatistikk

Hafabad.no benytter besøksstatistikk. Statistikken brukes for å gi oss innblikk i hvor mange brukere som besøker siden.

Copyright

Copyright © Hafa Bathroom Group AB. Alt material på vår hjemmeside (www.hafabad.no) er copyrightbeskyttet av Hafa Bathroom Group AB. Dette betyr at alle tekster, bilder, layout og illustrasjoner er copyrightbeskyttet. For å benytte materiale fra vår hjemmeside kreves det skriftelig tillatelse fra Hafa Bathroom Group AB. For å søke om tillatelse til å benytte beskyttet materiale, kontakt info@hafabad.no. Alle varemerker og bilder som som nevnes eller vises på våre nettsider er copyrightbeskyttet og/eller varemerkebeskyttet til respektive eiere.

Kontaktopplysninger Hafa:

Hafa Bathroom Group AB
Postboks 525
301 80 Halmstad, Sweden

Organisasjonsnummer: 985 254 451